HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
  • Đăng ngày 04/05/2018 08:29:10 by Ancoric
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 472
Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

06/06/2017 09:00:06
Đa phần nhà quản lý hiện nay đều muốn nhân sự dưới quyền làm đúng, chuẩn mô tả công việc, quy trình.
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 291