HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng cho người tham gia: 1 - Xây dựng một đội ngũ kỷ luật; con người kỷ luật làm nền tảng cho tổ chức kỷ luật 2 - Nuôi dưỡng tư duy tích cực, làm chủ mọi sự biến đổi, luôn nỗ lực vượt ngưỡng giới hạn bản thân
  • Đăng ngày 06/08/2018 11:04:57 by Ancoric
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 1370
BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

06/08/2018 11:04:57
BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, d
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 1370
Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

06/06/2017 09:00:06
Đa phần nhà quản lý hiện nay đều muốn nhân sự dưới quyền làm đúng, chuẩn mô tả công việc, quy trình.
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 390