HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng cho người tham gia: 1 - Xây dựng một đội ngũ kỷ luật; con người kỷ luật làm nền tảng cho tổ chức kỷ luật 2 - Nuôi dưỡng tư duy tích cực, làm chủ mọi sự biến đổi, luôn nỗ lực vượt ngưỡng giới hạn bản thân
 • Đăng ngày 06/08/2018 11:04:57 by Ancoric
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1370
Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

02/12/2017 09:07:46
Doanh nghiệp là một tập hợp một nhóm người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức đ
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 208
Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

15/11/2017 08:55:10
Theo các chuyên gia, văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại của một doan
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 945
Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

03/10/2017 10:05:24
Bàn về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp tạo nên luật chơi, l
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 676
“Văn hóa doanh nghiệp” được cấu thành từ đâu?

“Văn hóa doanh nghiệp” được cấu thành từ đâu?

29/09/2017 11:25:01
Có thể thấy, các thành viên trong một doanh nghiệp đều ít nhiều có quan hệ gắn bó với nhau trong côn
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 260
<123>