HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng cho người tham gia: 1 - Xây dựng một đội ngũ kỷ luật; con người kỷ luật làm nền tảng cho tổ chức kỷ luật 2 - Nuôi dưỡng tư duy tích cực, làm chủ mọi sự biến đổi, luôn nỗ lực vượt ngưỡng giới hạn bản thân
  • Đăng ngày 06/08/2018 11:04:57 by Ancoric
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 1370
Chuyên gia tư vấn đào tạo Trần Đức Dũng

Chuyên gia tư vấn đào tạo Trần Đức Dũng

22/05/2017 16:11:36
Giảng viên hiện tại đang công tác tại Khoa QTKD - Đại học Kinh tế  Quốc dân, giảng viên tư vấn đào t
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 352
Chuyên gia Team Building Nguyễn Bá Tùng

Chuyên gia Team Building Nguyễn Bá Tùng

24/03/2016 11:08:04
Người sáng lập & Giám đốc Sáng tạo Công ty TNHH ANCORIC – đơn vị chủ quản thương hiệu ANCORIC Team B
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 5080