HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
  • Đăng ngày 17/11/2017 10:18:17 by Ancoric
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 264
Chuyên gia tư vấn đào tạo Trần Đức Dũng

Chuyên gia tư vấn đào tạo Trần Đức Dũng

22/05/2017 16:11:36
Giảng viên hiện tại đang công tác tại Khoa QTKD - Đại học Kinh tế  Quốc dân, giảng viên tư vấn đào t
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 220
Chuyên gia Team Building Nguyễn Bá Tùng

Chuyên gia Team Building Nguyễn Bá Tùng

24/03/2016 11:08:04
Người sáng lập & Giám đốc Sáng tạo Công ty TNHH ANCORIC – đơn vị chủ quản thương hiệu ANCORIC Team B
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 4759