HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
» team building
08 chương trình Team building tour resort quanh Hà Nội giá chỉ 499.000/người

08 chương trình Team building tour resort quanh Hà Nội giá chỉ 499.000/người

02/11/2017 08:42:29
Làm thế nào để gắn kết tinh thần đội ngũ trong tổ chức- doanh nghiệp, làm thế nào để phá bỏ những bứ
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 52
Tổ chức team building tour theo địa điểm Thu - Đông

Tổ chức team building tour theo địa điểm Thu - Đông

19/10/2017 16:25:09
Anh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng, những chiếc lá rụng của m
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 415
Chương trình team building - Smart Shirt tại Sông Hồng Resort
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 51
Các địa điểm tổ chức team building lớn
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 120
Team building Tecomen Tuần Châu
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2414
Tuyển dụng điều hành team building 2017

Tuyển dụng điều hành team building 2017

07/08/2017 11:13:45
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 386
Team building bệnh viện Tâm Anh tại Asean Resort
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 170