HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
» team building
Team building chủ đề chinh phục Đầm Long VMCC
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 254
Team Building cấp cao là team building chuyên đề

Team Building cấp cao là team building chuyên đề

24/03/2017 09:59:42
Team Building chuyên đề (thuật ngữ do ANCORIC sáng tạo) - chỉ loại hình team building không chỉ dừng
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 571
Tuyển dụng điều hành team building 2016

Tuyển dụng điều hành team building 2016

30/05/2016 17:55:16
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2410
Tư duy khác về Team Building

Tư duy khác về Team Building

28/04/2016 16:04:56
Chúng tôi – ANCORIC có cách nhìn, cách nghĩ và cách làm khác về team building. Chúng tôi không phải
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1172
Team building “We Are One” – Icom Media

Team building “We Are One” – Icom Media

02/11/2015 14:57:14
Icom media tổ chức team building kết hợp dã ngoại tại Sông Hồng resort. Ban tổ chức phối hợp cùng AN
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 796
Huấn luyện team building - TN Dược 2016

Huấn luyện team building - TN Dược 2016

11/04/2016 18:24:37
Chương trình tập huấn kỹ năng đội nhóm và văn hóa đội nhóm dành cho đội TN Tình nguyện trường đại họ
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 903
Tuyển dụng điều hành team building 2015

Tuyển dụng điều hành team building 2015

05/04/2016 10:47:52
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1313
Tuyển dụng điều hành team building 2015

Tuyển dụng điều hành team building 2015

05/04/2016 10:47:52
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 468
Vilaf Team Building Đà Nẵng 2014

Vilaf Team Building Đà Nẵng 2014

05/04/2016 10:40:57
Chương trình Team Building Outdoor với chủ đề: COOPERATION & COMPETITION dành cho đội ngũ công ty lu
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 690