HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
» team building
Team building Tecomen Tuần Châu
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2480
Tuyển dụng điều hành team building 2017

Tuyển dụng điều hành team building 2017

07/08/2017 11:13:45
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 433
Team building bệnh viện Tâm Anh tại Asean Resort
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 221
Team building chủ đề chinh phục Đầm Long VMCC
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 146
Team Building cấp cao là team building chuyên đề

Team Building cấp cao là team building chuyên đề

24/03/2017 09:59:42
Team Building chuyên đề (thuật ngữ do ANCORIC sáng tạo) - chỉ loại hình team building không chỉ dừng
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 333
Tuyển dụng điều hành team building 2016

Tuyển dụng điều hành team building 2016

30/05/2016 17:55:16
Theo kế hoạch phát triển công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hướng đến khách hàng,
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2160
Tư duy khác về Team Building

Tư duy khác về Team Building

28/04/2016 16:04:56
Chúng tôi – ANCORIC có cách nhìn, cách nghĩ và cách làm khác về team building. Chúng tôi không phải
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 891
Team building “We Are One” – Icom Media

Team building “We Are One” – Icom Media

02/11/2015 14:57:14
Icom media tổ chức team building kết hợp dã ngoại tại Sông Hồng resort. Ban tổ chức phối hợp cùng AN
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 564