HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng cho người tham gia: 1 - Xây dựng một đội ngũ kỷ luật; con người kỷ luật làm nền tảng cho tổ chức kỷ luật 2 - Nuôi dưỡng tư duy tích cực, làm chủ mọi sự biến đổi, luôn nỗ lực vượt ngưỡng giới hạn bản thân
 • Đăng ngày 06/08/2018 11:04:57 by Ancoric
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1370
Amazing Race Hiker Games - Tam Đảo
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 640
Big Family Day của Tập đoàn Ashico - Cát Bà Island Resort
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 202
Thế vận hội Olympic 2018 SMART MEDIA
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 274
Cuộc Đua Kỳ Thú:

Cuộc Đua Kỳ Thú:

14/03/2018 10:29:21
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 241
Team building “Year and party” Cơ điện Asean
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 247
Chương trình team building IC Group
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 330