HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
Ba cấp độ của văn hóa doanh nghiệp

Ba cấp độ của văn hóa doanh nghiệp

14/12/2017 14:24:46
Cấp độ dùng để chỉ mức độ có thể cảm nhận được của các giá trị văn hoá doanh nghiệp hay nói cách khá
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 3577
Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

02/12/2017 09:07:46
Doanh nghiệp là một tập hợp một nhóm người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức đ
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 2112
Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

15/11/2017 08:55:10
Theo các chuyên gia, văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại của một doan
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 7081
Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

03/10/2017 10:05:24
Bàn về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp tạo nên luật chơi, l
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 3777
“Văn hóa doanh nghiệp” được cấu thành từ đâu?

“Văn hóa doanh nghiệp” được cấu thành từ đâu?

29/09/2017 11:25:01
Có thể thấy, các thành viên trong một doanh nghiệp đều ít nhiều có quan hệ gắn bó với nhau trong côn
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 2133
<123>