HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
Huấn luyện TEAMWORK99S
  • Mã Tour: AN- 77
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Huấn luyện TEAMWORK99S

Teamwork 99s là 1 phiên bản huấn luyện teamworking - team building có tuổi đời hơn 20 năm. Chương trình được sáng tạo bở..
Huấn luyện team building chuyên đề lãnh đạo làm gương
  • Mã Tour: AN-21
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Huấn luyện team building chuyên đề lãnh đạo làm gương

Một trong những việc quan trọng nhất của Lãnh đạo là Xây dựng Đội ngũ đương thời và Thế hệ kế cận. Mà một trong những vi..
Khóa huấn luyện Teamworking
  • Mã Tour: AN-03
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Khóa huấn luyện Teamworking

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “muốn đi thật nhanh hãy đi một mình; muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Vâng, tất nhiên độ..
Huấn luyện Tinh thần Chiến binh
  • Mã Tour: AN-04
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Huấn luyện Tinh thần Chiến binh

Khi nói đến một người Chiến binh, nếu chúng ta tạm gạt bỏ định kiến về “đánh nhau hoặc chiến tranh” và chúng ta nhìn sâu..