HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
» văn hóa doanh nghiệp
Mô hình văn hóa doanh nghiệp Denison

Mô hình văn hóa doanh nghiệp Denison

10/01/2018 21:36:42
Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học quản lý đã tập trung nghiên cứu
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 10520
Ba giai đoạn hình thành văn hoá doanh nghiệp

Ba giai đoạn hình thành văn hoá doanh nghiệp

21/12/2017 11:14:48
Thực tế ngày nay cho thấy, văn hoá doanh nghiệp tồn tại khách quan và doanh nghiệp nào cũng có văn h
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 4513
Ba cấp độ của văn hóa doanh nghiệp

Ba cấp độ của văn hóa doanh nghiệp

14/12/2017 14:24:46
Cấp độ dùng để chỉ mức độ có thể cảm nhận được của các giá trị văn hoá doanh nghiệp hay nói cách khá
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 3514
Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

Bản chất của văn hóa doanh nghiệp chính là những giá trị

02/12/2017 09:07:46
Doanh nghiệp là một tập hợp một nhóm người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức đ
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2046
Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp

15/11/2017 08:55:10
Theo các chuyên gia, văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại của một doan
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 6919
Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

03/10/2017 10:05:24
Bàn về vai trò và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp tạo nên luật chơi, l
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 3720
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

12/09/2017 09:59:20
giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tối ưu nhất một chủ doanh nghiệp cần làm để xây dựng và phát
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1805
Một vài khái niệm về văn hóa doanh nghiệp

Một vài khái niệm về văn hóa doanh nghiệp

12/09/2017 09:25:19
Văn hóa doanh nghiệp hiện nay luôn là 1 đề tài tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh n
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 2297
Trung Thu đối với văn hóa doanh nghiệp
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 4620