HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chương trình nhằm đến hai mục tiêu rõ ràng cho người tham gia: 1 - Xây dựng một đội ngũ kỷ luật; con người kỷ luật làm nền tảng cho tổ chức kỷ luật 2 - Nuôi dưỡng tư duy tích cực, làm chủ mọi sự biến đổi, luôn nỗ lực vượt ngưỡng giới hạn bản thân
 • Đăng ngày 06/08/2018 11:04:57 by Ancoric
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 1413
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

12/09/2017 09:59:20
giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tối ưu nhất một chủ doanh nghiệp cần làm để xây dựng và phát
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 256
Một vài khái niệm về văn hóa doanh nghiệp

Một vài khái niệm về văn hóa doanh nghiệp

12/09/2017 09:25:19
Văn hóa doanh nghiệp hiện nay luôn là 1 đề tài tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn của giới doanh n
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 437
4 loại hình văn hóa phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay

4 loại hình văn hóa phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay

12/09/2017 08:53:42
Có một vài kiểu văn hóa doanh nghiệp đang thịnh hành và phổ biến ở các doanh nghiệp hiện nay. Kiểu v
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 617
Văn hoá Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay cần thay đổi để hội nhập

Văn hoá Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay cần thay đổi để hội nhập

08/09/2017 14:37:35
Mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam có một bản sắc văn hóa với những nét đẹp khác nhau, góp phần làm
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 244
Trung Thu đối với văn hóa doanh nghiệp
 • Thích trang 12
 • Lượt xem 3185
<123