HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
Khóa huấn luyện Teamworking
  • Mã Chương trình: AN-03
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Khóa huấn luyện Teamworking

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “muốn đi thật nhanh hãy đi một mình; muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. Vâng, tất nhiên độ..