HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
Huấn luyện Team Builder k4 năm 2018
  • Mã Chương trình: AN-63
  • Giá bắt đầu từ: Liên hệ

Huấn luyện Team Builder k4 năm 2018

Chương trình đào tạo, huấn luyện người làm Team Building (team builder) là một trong những hoạt động chia sẻ Cộng đồng c..
Huấn luyện Team Builder k02 năm 2016
  • Mã Chương trình: AN-8
  • Giá bắt đầu từ: 3.000.000 vnđ

Huấn luyện Team Builder k02 năm 2016

Chương trình đào tạo, huấn luyện người làm Team Building (team builder) là một trong những hoạt động chia sẻ Cộng đồng c..