HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img
BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

BOMCamp phiên bản mở rộng - khai giảng ngày 15.09.2018

06/08/2018 11:04:57
BOMCamp là thương hiệu sản phẩm nổi bật của AnCoach đang được sử dụng bởi nhiều tổ chức, tập đoàn, d
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 5801
Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

Khóa Tập Huấn Nhà Quản Lý Tích Cực

06/06/2017 09:00:06
Đa phần nhà quản lý hiện nay đều muốn nhân sự dưới quyền làm đúng, chuẩn mô tả công việc, quy trình.
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 2080