HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

Thương hiệu ANCORIC

  • Đăng ngày 24/03/2016 10:29:51 by Admin
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 2750

TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU

ANCORIC Team Building & Coaching ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khách hàng và công chúng với tính CHÍNH TRỰC từ Quan điểm đến Lời nói từ Hành động đến Kết quả. Với giá trị đó như một hạt giống, ANCORIC gieo trồng, chăm sóc từng ngày để xây dựng một sự nghiệp ĐỘI NGŨ CHUYÊN NGHIỆP.

ANCORIC được viết tắt bởi câu tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi: Advice aNd Coach Organizations to create Rich-energy, Intergrativity & Cooperation.

ANCORIC sinh ra để phát triển đội ngũ thông qua hoạt động tư vấn và trực tiếp huấn luyện, tạo ra năng lượng dồi dào, sự gắn bó và hợp tác trong mỗi tổ chức nhằm thúc đẩy các tổ chức phát triển bền vững.

Ý NGHĨA LOGO ANCORIC

Logo ANCORIC lấy ý tưởng từ triết lý Tree Life!

Logo ấn tượng với 3 màu Vàng, Trắng và Xanh dương kết hợp với hình khối 3 vòng tròn đan xen giúp chúng ta liên tưởng đến sự gắn kết, kết nối, hòa quyện với nhau. 3 vòng tròn là tam tài: Trời – Người – Đất; Gia đình – Cá nhân – Sự nghiệp; Ông chủ – Người quản lý – Nhân viên. Trong Team Building: 3 vòng tròn là Kỹ năng – Kiến thức – Thái độ. Trong kinh doanh là: Khách hàng – ANCORIC – Nhà cung cấp… Tất cả đều gắn bó mật thiết, cùng có lợi với nhau tạo nên tổng thể hài hòa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chính trực (Integity)
  2. Sáng tạo (Creative)
  3. Tín nhiệm (Trust)
  4. Hợp tác (Cooperation)
  5. Chia sẻ Cộng đồng (Community)