HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

Bản kế hoạch truyền thông nội bộ mẫu

  • Đăng ngày 21/03/2018 09:17:22 by Admin
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 6244

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ SƠ BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA CÔNG TY

Từ ngày...đến ngày...

Mục tiêu chương trình:

- Giúp các thành viên trong công ty có cơ hội tìm hiểu về quá trình hình thành cũng như văn hóa doanh nghiệp của Công ty

- Các thành viên có nhiều cơ hội giao lưu và trò chuyện với nhau, tìm được các mối quan hệ mới.

- Sau chương trình, doanh nghiệp sẽ thu được những ý kiến mới để phát triển văn hóa doanh nghiệp

Công chúng tham gia:

- Công nhân viên của Công ty

- Ban lãnh đạo sẽ tham gia với tư cách là Ban giám khảo và cố vấn chương trình.

- Phòng truyền thông Công ty tham gia với tư cách là Ban tổ chức.

Công việc cụ thể:

- Ngày..., tạo Event trên website, Fanpage của Công ty về chương trình

- Từ ngày... đến ngày ... , mỗi ngày lên 5 bài viết trên Event, bao gồm giới thiệu về lịch sử công ty, chặng đường phát triển, các đời ban lãnh đạo, các MINIGAME nhỏ để nhân viên tham gia tìm hiểu về doanh nghiệp.

- Chi tiết chạy fanpage: ...

- Ngày ..., tổ chức một buổi Talkshow của Giám đốc, Ban lãnh đạo...về văn hóa doanh nghiệp hiện nay, tổ chức tại phòng đào tạo của Công ty. Số người tham gia dự kiến: ...% số lượng nhân viên trong công ty.

- Chi tiết buổi talkshow:...

- Ngày ..., tổ chức một buổi Team bulding cho toàn bộ nhân viên trong công ty, với chủ đề: Thám hiểm văn hóa Công ty. Cách thức tổ chức: tạo ra các trò chơi vận động nối tiếp, các thành viên chia thành những nhóm khác nhau, theo nhóm mình vượt qua các trò chơi và nhận giải, nhóm nhận giải sẽ được tôn vinh trong đêm tiệc.

- Chi tiết chương trình:...

- Ngày …,diễn ra đêm tiệc Công ty, với nội dung tổng kết lại hoạt động truyền thông, tôn vinh nhóm chiến thắng, PR các thành viên trong ban lãnh đạo. Địa điểm dự kiến:.... Số người tham dự: toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo trong Công ty

- Chi tiết chương trình:...

Đề nghị hỗ trợ:

- Các thành viên trong phòng Truyền thông tham gia chạy fanpage và xây dựng các chương trình trong chuỗi hoạt động truyền thông.

- Mỗi tuần các bạn phụ trách sẽ gửi báo cáo về cho Trưởng ban tổ chức

- Ban tài chính sẽ làm việc và lên đề xuất ngân sách, sau đó nộp lại báo cáo cho Trưởng ban phê duyệt rồi mới đề nghị với Ban lãnh đạo.

- Các thành viên trong Công ty khuyến khích tham gia các chương trình và ủng hộ phòng Truyền thông trong chuỗi dự án.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH ANCORIC
Điện thoại: 024.668.44.446 / 0947.024.112
Email: Info@Ancoric.com
Website: http://Ancoric.com