HOTLINE 0947.024.112 info@ancoric.com
Tiêu đề img

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  • Đăng ngày 12/09/2017 09:59:20 by Admin
  • Thích trang 12
  • Lượt xem 1804

Văn hóa doanh nghiệp tại các nước tiên tiến

Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, hầu hết các doanh nghiệp thành công trên thế giới đều duy trì, gìn giữ nếp văn hóa doanh nghiệp của mình thành một quy trình truyền thống mà tất cả các nhân viên nội bộ đều làm theo. Văn hóa doanh nghiệp của họ không chỉ có nội quy hay nề nếp của doanh nghiệp mà còn chú trọng vào việc “dùng người”, đào tạo nhân viên trở nên ưu tú hơn.

Theo quan niệm của người Nhật, họ cho rằng: con người dù cho có xấu đến đâu cũng có những thế mạnh của riêng mình. Trong con người luôn tồn tại những mặt tốt xấu lẫn nhau, người xấu là những người dùng thế mạnh của mình vào mặt xấu. Những kẻ trộm luôn có thao tác và óc quan sát nhanh nhạy, nếu cải tạo và sử dụng được những thế mạnh đó vào công việc chân chính, một tên trộm cũng có thể thành tài. Chính quan niệm này khiến cho những nhân viên trong doanh nghiệp Nhật đều được coi tọng dù họ là ai và vị trí nào. Doanh nghiệp cũng rất lưu tâm đến việc đào tạo và phát triển con người.

Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt thông qua những kinh nghiệm từ các nước phát triển

Một là, xây dựng chiến lược đầu tư cho con người để khám phá và phát huy thể mạnh, tài năng của mỗi nhân viên trong tổ chức. Qua đó giúp cho nhân viên có thể phát huy hết sức mạnh của mình khiến cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi.

Hai là, tích cực tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên ngành cho tất cả mọi nhân viên trong doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp nhân viên có kiến thức cũng như rèn dũa những kỹ năng giải quyết vấn đề khi liên quan đến quy định trong bộ Luật.

Ba là, xác lập các tiêu chí để xây dựng khung kiến thức cơ bản cho mọi người, theo đó thường xuyên xem xét lại những điểm mạnh, điểm yếu khi đánh giá về văn hoá doanh nghiệp để tuyên truyền, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong cộng đồng và trong mỗi doanh nghiệp.

Bốn là, tổ chức các buổi teambuilding, các cuộc thi, chương trình, thông qua đó giới thiệu và thuyết phục nhân viên hiểu rõ về văn hóa doanh nghiệp, tầm quan trọng và lợi ích của chúng đối với sự phát triển của doanh nghiệp nói chung và các nhân thành viên nội bộ nói riêng.

Đó là những giải pháp cơ bản giúp doanh nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của mình. Văn hóa doanh nghiệp là một trong những tài sản đáng quý của tổ chức, tài sản đó cần được sự chung tay gìn giữ và phát huy bởi chính toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Công ty TNHH ANCORIC
- Điện thoại: 024.668.44.446 / 0947.024.112
- Email: Info@Ancoric.com
- Website: http://Ancoric.com